ZibraWireless er i samarbejde med Energi Fyn Bredbånd og Nyborg Forsyning og Service A/S ved at etablere City WiFi i Nyborg bymidte, der kan tilbyde internetadgang til turister og lokale borgere og handlende i centrum. WiFi løsningen er en del af Nyborg Kommunes langsigtede Smart City strategi, hvor trådløs datatransmission mellem både håndholdte enheder og sensorer udgør et grundlæggende behov.

Fredag 17. november indgik Nyborg Kommune og ZibraWireless ApS aftale om design, etablering, drift, vedligehold og udvikling af en City WiFi løsning, der skal dække Nyborg bymidte. Selve projektet er igangsat ved kontraktindgåelse og løber 36 måneder efter overtagelse.

Med et stigende krav om internetforbindelse fra både indenlandske og udenlandske turister på pladser og andre turistattraktioner såvel som i sommerhuse og hoteller er Turist-WiFi en nødvendighed. Derudover kan et WiFi netværk fungere som bæremedie for data fra sensorer osv. og være en vigtig brik i Smart City tiltaget.

City WiFi løsningen gør Nyborg Kommune i stand til at tilbyde alle turister, borgere og handlende adgang til internettet styret af portalløsningen hos den kommercielle partner Zibrawireless ApS. Løsningen understøtter herudover kommunen i opbygning af Smart Society applikationer i byrummet, fx sensorbaserede parkeringsløsninger og bevægelsesmønster over området. Løsningen er bygget op af en række Ruckus Access punkter fordelt i bymidten til at give dækning de steder, Nyborg Kommune har ønsket.

”Vi er stolte af den tillid, Nyborg Kommune udviser os og ser frem til et spændende og tæt udviklingssamarbejde over de kommende tre år. Vi har allerede lignende løsninger kørende andre steder i landet som grundløsningen baserer sig på, men kommunen og vi har ambitioner om sammen at udvikle nye udnyttelsesmuligheder til gavn for by og borgere”, siger den administrerende direktør for ZibraWireless, Henrik Engqvist.

Nyborg Kommune siger om sagen:

”Tiltaget City WIFI er opstarten af strategien, vedtaget af byrådet i efteråret, om at være en moderne by, hvor både borgere, turister og handlende i byen kan gøre brug af relevante data i bestræbelserne på at skabe en endnu mere attraktiv bymidte”, siger udvalgsformand for Teknik & Miljø Per Chrone Jespersen.

”Nyborg er en aktiv handelsby med dybe rødder og stolte traditioner. Men den idylliske kongeby ved Storebælt er også en moderne og fremsynet by – og klar til at møde sine lokale kunder og turister såvel ansigt til ansigt i de mange butikker som online via internettet”, slutter Per Chrone Jespersen.

ZibraWireless ApS er førende operatør af professionelle trådløse kommunikationsløsninger og leverer som certificeret Ruckus partner bl.a. WiFi løsninger til det private og kommunale marked. ZibraWireless ApS er ejet af familien Zibrandtsen og er placeret i inQvation Center i Taastrup.

For yderligere information, kontakt:

Henrik Engqvist, Adm. Direktør, Zibrawireless ApS
Tlf. 2249 6532
henrike@zibrawireless.dk

Per Chrone Jespersen (A), Byrådsmedlem/Udvalgsformand Teknik og Miljø, Nyborg Kommune
Tlf. 40388238
pje@nyborg.dk

Babak Djarahi, Erhvervschef/Projektleder CityWiFi, Nyborg Kommune
Tlf. 27620757
bdj@nyborg.dk