Seneste nyt om WiFi4EU projektet

WiFi4EU projektet
WiFi4EU projektet går ud på at EU tilbyder midler til kommunale WiFi projekter, som kommunerne rundt omkring i EU kan ansøge. Puljen er i første omgang sat til 120 millioner euro. Datoen for projektstart, og starten for ansøgningesprocessen, er blevet sat til at blive i slutningen af februar 2018. Europa Kommissionen (EK) har udviklet et system til fordelingen, der kræver at den private leverandør er registreret, og dermed certificeret, i systemet. ZibraWireless vil selvfølgelig være registreret og certificeret så snart dette bliver muligt. Registreringen starter i første uge i februar.

Fordelingen af midlerne
Selve fordelingen sker som bekendt ved at man som kommune ansøger, hvorefter man vil blive tildelt en voucher til udstyr og installation af WiFi løsningen. Ansøgning til puljen vil være muligt fra starten af februar 2018.

Hele processen vil fungere således:

De 120 millioner euro vil blive ligeligt fordelt imellem EU’s medlemmer, der ligger dog stadig ikke detaljer om dette. Dog vil fordelingen indeholde et loft for hvor meget støtte hvert medlem vil kunne modtage. Derfor vægtes det positivt fra EK, hvis en ansøgning er en del af et større projekt.

EK ønsker at bruge et fælles authentication system til at brugere kan logge på de pågældende netværk, så man også kan bruge samme login til at logge på andre WiFi4EU netværker.

ZibraWireless tilbyder forsat at bistå i hele processen, fra ansøgning til eksekvering.